מדיניות פרטיות

מפעילת האתר (להלן: "החברה") מכבדת את זכות הפרטיות של המשתמשים באתר שהיא מנהלת ומפעילה תחת הדומיין www.resumake.co.il ובשמות המתחם הקשורים אליו (להלן: "האתר"), לפיכך פרסמה את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר והיא מתחייבת כלפי המשתמשים לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות לפרט מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, כיצד החברה משתמשת במידע אשר נמסר לה על ידי המשתמשים באתר או נאספים על ידה או על ידי גורמים צד שלישי בעת השימוש באתר וכיצד החברה מגנה על המידע האמור. בנוסף, יינתן מידע עבור ההסכמות הנדרשות מהמשתמש עבור השימוש באתר. מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם תנאי השימוש בו.

החברה והחברות הקשורות לה, הן חברות הרשומות במדינת ישראל ומכבדות את חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981. החברה מאחסנת את נתוניה בשרתים הנמצאים ברחבי העולם ומפוקחים תחת ההסכמים להגנת הפרטיות במדינה זו, הינך מאשר את שמירת המידע בחו"ל והעברתו מחוץ לגבולות ישראל. החברה עושה מאמץ תמידי לשפר את אמצעי ההגנה עבור משתמשי האתר.

החברה מעבדת ומאחסנת את המידע האישי שלך במידה ואתה משתמש בשירותיה, מערכותיה ואתריה (להלן: "השירות"). בשימושך באתר הנך מסכים לתנאי מדיניות זו כפי שהם עשויים להשתנות מעת לעת.

1. רישום לאתר
 1. באתר קיימים שירותים ופעילויות שהגישה אליהם אפשרית רק באמצעות רישום מוקדם. בעת ההרשמה לשירות מסוים, תתבקש למסור פרטים אישיים אודותיך הנחוצים לצורך הפעילות או השירות (לדוגמא: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דוא"ל וכו').
 2. מבלי שתמלא את הנתונים הנדרשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לאותם שירותים.
 3. מסירת פרטיך בהרשמה לשירות מהווה הצהרה מצדך על נכונותם ועליך למסור פרטים מלאים ונכונים.
 4. יודגש כי לא מוטלת עליך החובה למסור את הפרטים, אולם ככל שתבחר שלא למסור אותם לא נוכל לאפשר לך לקבל שירותים הדורשים רישום.
2. הסכמתך לשמירה ושימוש במידע
 1. בעצם השימוש באתר אתה נותן הסכמתך שהחברה ו/או שותפיה העסקיים (חברות בת, חברות קשורות, מפרסמים, חברות אחסון בארץ או בחו"ל) ישמרו וישתמשו במידה שמסרת בעת הרישום לאתר ו/או מידע שהתקבל בעקבות השימוש שלך באתר.
 2. אותו מידע ישמר בחברה ו/או אצל מי מטעמה ויעשה בו שימוש בהתאם להסכמתך שלהלן ועל פי חוק.
 3. בשימושך באתר הינך מאשר להצטרף למאגר מידע (מס' 700062593) שמחזיקה בו החברה לפי חוק ומפוקח על ידי משרד המשפטים. המידע מאוחסן אצל ספקי אירוח, שרתים וגיבוי מידע שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל.
3. השימוש במידע
עם רישומך לאתר ובכפוף לתנאי השימוש באתר והסכמתך, אתה מסכים שהחברה ו/או מי מטעמה ישמרו וישתמשו במידע כדלקמן:
 1. החברה ושותפיה העסקיים רשאים לפנות אליך ולשלוח מדי פעם בדואר האלקטרוני ובכל דרך אחרת מידע ו/או מידע פרסומי אודות פעילויות ושירותים נוספים בין אם מידע שהחברה מפרסמת בעצמה או באמצעות אחרים. שימוש באתר ואישורך לקבל דיוור תוכן פרסומי מעיד על הסכמתך המפורשת לקבל דברי פרסומת מהחברה ו/או מי מטעמה, כמשמעות הסכמה זו בהוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. דברי הפרסומת ישלחו אליך לפי המידע שמסרת לאתר במהלך הרישום לאתר, או הפרטים שאפשרת לנו גישה אליהם ככל ונרשמת לשירות באמצעות חשבונך ברשתות החברתיות, או בכל מקרה אחר בו מסרת לחברה את פרטיך, כגון באמצעות טופס יצירת קשר הכלול בשירות. דע כי בכל עת תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע לחברה על סירוב לקבלת דברי פרסומות, דרך כלל או מסוג מסוים, על ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת סירוב תפורט בדברי הפרסומות שתשלח אליך החברה ו/או מי מטעמה. החברה אף תהיה רשאית להשתמש בפרטים שמסרת לצורך משלוח עלוני מידע ותוכן שאינם מהווים דבר פרסומת, לדוגמא העברת המידע למפעיל שירות הדיוור אליו מעבירה החברה את פרטי ההתקשרות לצורך קבלת הדיוור.
 2. החברה רשאית לאסוף, לעבד ולהשתמש בפרטים שנמסרו על ידך ובמידע שיאסף על ידה בנוגע לדפוסי השימוש והרכישה שלך, מידע או פרסומות אותם קראת, העמודים שגלשת אליהם וצפית בהם, השירותים וההצעות שהתעניינת בהם, מיקומך בעת השימוש, נתוני כתובת האינטרנט (IP) שבאמצעותם ניגשת לשירותים, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג מכשיר הקצה, מידע אודותיו, אמצעי התשלום ששימשו אותך ועוד.
 3. החברה רשאית לאסוף ולהשתמש בשירותים של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע הנוגע לפעילותך באתר. מידע זה נאסף לרוב באופן אוטומטי ומאוחסן בקבצים של שרתי השירות.
 4. חלק מהשירותים באתר מנוהלים על ידי צדדים שלישיים הנמצאים בשיתוף פעולה זה או אחר עם החברה. במקרים בהם תרכוש או תתעניין ברכישת מוצרים באתר, יתכן ופרטיך יועברו לשותפים או המפרסמים המידע שהסכמת להעביר לאותם צדדים ובנוסף מידע הדרוש לצורך השלמת הליך הרכישה או מתן השירותים. השימוש במידע זה כפוף למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של האתר.
 5. החברה רשאית להשתמש במידע לאספקת שירותי אתר, זיהוי כניסות חוזרות לאתר, תפעול ופיתוח האתר, ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים (לרבות מפרסמים) ושיפור השירותים שהחברה מציעה באתר.
 6. יצירת קשר עמך והדרכים בהן יצרת קשר עם האתר, כולל מערכות חיצוניות לתמיכת לקוחות.
 7. שרתי אירוח של החברה.
4. עוגיות – קבצי Cookies
 1. החברה עשויה להשתמש באתר בעוגיות, לצורך תפעולו השוטף והתקין, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפותיך, אבטחת מידע ועוד.
 2. עוגיות הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. העוגיות יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים בהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת לאתר ועוד.
 3. החברה נעזרת בנוסף גם בעוגיות שמקורם בצד שלישי, בהם שירותי הפרסום של חברת גוגל ורשתות חברתיות כגון פייסבוק – השימוש שחברות אלו עושות בעוגיות שלהן כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות האתר.
 4. קבצי העוגיות נועדו עבור הצגת מועדות בדבר מוצרים או שירותים בהתבסס על פעילויותיך השונות ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם ביקרת בשיטה המכונה (Retargeting) אם אינך רוצה לתמוך בעוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. בחלק מהשירותים המוזכרים לעיל, תוכל לבקש את הסרתך מאיסוף קבצי Cookies אודותיך.
 5. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את העוגיות במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך או ישתף עם צדדים שלישיים מידע אודות פעילותך באתר.
5. מסירת פרטיך האישיים לצד ג'
 1. שומרת לעצמה את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודותיך או אודות השימוש שלך באתר כולל מידע שאינו אישי ותוכן השימוש ללא קבלת רשות ממך, אם פעולה זו חיונית כדי:
  1. לציית לדרישות משפטיות או למלא אחר צווים שניתנו בהליך משפטי או על ידי רשות מוסמכת לכך על פי כל דין.
  2. לאכוף את תנאי השימוש, במקרה של הפרת תנאי השימוש באתר, ביצוע או ניסיון לביצוע פעילות הנראות כמנוגדות לדין האתר או באמצעותו.
  3. בכל מקרה בו מסירת המידע תהיה נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגוף או לרכוש שלך, או של צד שלישי.
  4. במקרה בו החברה מאמינה בתום לב שהפעולה חיונית לצורך ציות לדרישות החוק וכן כדי להגן על זכויותיה, במקרה של טענה, תביעה או דרישה כלפיה ובמקרה בו יתנהלו הליכים משפטיים בינך לבין החברה.
6. מיזוג, רכישה או שינוי מבנה תאגידי
במידה והחברה תימכר בחלקה או במלואה, תמוזג, תועבר הפעילות או תפורק מסיבה כזו או אחרת, יתכן והמידע האישי שלך ייחשף לגורמים נוספים. החברה תעשה ככל שביכולתה להעביר רק את המידע הנדרש במידת הצורך.

7. אבטחת מידע
החברה תעשה ככל שביכולתה לוודא את אבטחת המידע ולצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לאתר החברה ולמידע האישי שלך, היא תנקוט אמצעי זהירות מגוונים, אלו האמצעים העיקריים שהיא נוקטת:
 • אמצעים פיזיים וטכנולוגיים שנועדו למניעת גישה שאינה מורשית.
 • תקשורת מאובטחת על גבי SSL / TLS כדי להעביר מידע רגיש ונתונים אישיים.
 • תשלום מאובטח ומאושר בתקן PCI-DSS
 • הצפנת מידע רגיש
 • גיבויים של מידע אישי
 • בדיקות שוטפות של מומחי אבטחה, כולל בדיקת חדירות (PT)
למרות האמור לעיל, החברה אינה מתחייבת שתוכל למנוע כל פריצה או חדירה ברשת האינטרנט. החברה לא מתחייבת שהשירותים באתר החברה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

8. זכות לעיון במידע ומחיקתו
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מהאתר ולהביא לביטול רישומך לאתר. מידע הדרוש לחברה, לרבות תיעוד פעולות שביצעת באתר, יוסיף להישמר על ידה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. במידה ותבקש לגשת לנתונים האישיים שלך דרך הדואר האלקטרוני, עליך לספק הוכחה לזהותך, במידה ויהיה ספק לחברה בקשר לזהותך, היא רשאית לסרב את גישתך לנתונים האישיים.

החברה תגיב לכל בקשה תוך 4 שבועות מפנייתך, במקרה שהפנייה מורכבת ודורשת ייעוץ חיצוני, החברה עשויה להאריך תקופה זה ב- 4 שבועות נוספים. במידה והתקופה תוארך, החברה תיידע אותך בתום 4 השבועות הראשונים. זכותך להתלונן לרשויות על אופן הטיפול של החברה בנתונים האישיים שלך. בישראל זוהי הרשות להגנת הפרטיות, אליה ניתן לגשת דרך הכתובת:
https://www.gov.il/he/departments/the_privacy_protection_authority.

9. זכותך לפנות אלינו
במידה ויש לך שאלות נוספות, טענות, הערות או כל סוגיה נוספת עבור מדיניות הפרטיות, אתה מוזמן לפנות לחברה דרך כתובת האימייל – support@resumake.co.il, או בדואר: קינג ג'ורג' 48, תל אביב, 6433701, ישראל.

החברה רשאית לשנות את מדיניות הפרטיות שלה מעת לעת וממליצה לך להתעדכן בהצהרה זו. ככל שיבוצעו שינויים מהותיים במדיניות זו בנודע לשימוש במידע האישי שמסרת תפרסם על כך החברה הודעה.

עדכון אחרון – 01 ינואר 2020